โปรแกรมวิเคราะห์บอล H_WIN
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล A_WIN
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล HDP_H_WIN
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล HDP_A_WIN
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล O_WIN
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล O_LOSE
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล AVG_T_HA
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล AVG_H
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล AVG_H_LOSE
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล AVG_A
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล AVG_A_LOSE
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match
โปรแกรมวิเคราะห์บอล AVG_FH_O
ลำดับ วันที่เตะ เวลา League Match